Home Schoolgids Contact

 

 

 

 

 

Welkom op de website van basisschool Eben-Haëzer
te IJsselmuiden

De Eben-Haëzer is een hervormde basisschool in de dorpskern van IJsselmuiden. Met elkaar dragen we zorg voor een veilige omgeving waarin kinderen zich op een prettige manier kunnen ontplooien. Hierbij is de Bijbel, Gods Woord, ons richtsnoer.

Wij hopen dat u door de informatie op onze website een duidelijk beeld krijgt van onze school.

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor een gesprek en rondleiding.


27 nov.

Nieuwsbrief december 2015 is uit

 

Groep van de maand - groep 3

     

20 nov.

Overblijven op de Eben-Haëzer

Met ingang van maandag 30 november a.s. worden de overblijvers niet meer in de groep in de overblijflijst geschreven, maar moet dit door de ouder(s)/verzorger(s) of de kinderen zelf tussen 8:15 en 8:30 gedaan worden.

Meer info hierover leest u in deze brief.

     

16 nov.

Groep 1a2a thema herfst

Foto's groep 1a/2a

Thema "Herfst"

 
Groep 1b/2b - Herfst 2015

Foto's groep 1b/2b

Thema "Herfst"

 
Schoolontbijt

Foto's Nationaal Schoolontbijt

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan het Schoolontbijt, deze keer met dank aan PLUS Anne-Jan van Dijk.

     

3 nov.

Opbrengst zending dit jaar voor stichting Goeie Hoop

Dit schooljaar vragen we de kinderen van onze school geld in te zamelen voor de stichthing Goeie Hoop. Herman en Henrien Lindhout gaan samen met hun kinderen in 2016-2017 een jaar lang vrijwilligerswerk voor deze stichting doen en vertellen hierover:

"Volgend jaar juli gaan we met ons gezin voor de periode van 1 jaar naar Zuid Afrika om daar vrijwilligerswerk te doen bij Stichting Goeie Hoop. Goeie Hoop is een van oorsprong Nederlandse stichting die zich inzet voor misbruikte, mishandelde en getraumatiseerde kinderen uit de krottenwijken van Kaapstad. Door in het Goeie Hoophuis deze kinderen een thuis te bieden geeft Goeie Hoop deze kinderen hoop voor de toekomst. Zuid Afrika is een land van verschillen en tegenstellingen. Van heel rijk tot letterlijk straatarm. Van luxe tot pure armoede. Veel problemen worden veroorzaakt door de hoge werkloosheid en de daaruit voortvloeiende verslavingen. Om een voorbeeld te noemen, 75% van de kinderen weet niet wie de vader is. Goeie Hoop probeert de kinderen door therapie en begeleiding de trauma's te verwerken en hen een veilig thuis te bieden. Doel is om de kinderen op termijn weer in hun eigen omgeving een thuis te geven. Dit kan in hun eigen gezin zijn, maar ook een pleeggezin of adoptie hoort bij de mogelijkheden.
In het jaar dat we in Zuid Afrika zullen wonen, zullen we werken voor de stichting Goeie Hoop. We zullen ons daar inzetten voor de Kinderbijbelclubs in de krottenwijken, het verzorgen van de kinderen, het geven van huiswerklessen en de peutergroep leiden. Er is veel werk te doen, heel veel werk, het zal dus niet hierbij blijven, er zullen meer taken bij komen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.goeiehoop.nl."

     

30 okt.

Groep van de maand

Groep 1b/2b is de komende maand groep van de maand.

     

16 okt.

Finale voorleeswedstrijd
 

Finale voorleeswedstrijd

Klik op de afbeelding

     

12 okt.

Groep 1a/2a - Voorleeswedstrijd

Foto's groep 1a/2a - Voorleeswedstrijd

Klik op de afbeelding

 
Groep 1a/2a - Thema raar maar waar

Foto's groep 1a/2a - Thema "Raar, maar waar"

Klik op de afbeelding

 
groep 1b/2b - Thema raar maar waar

Foto's groep 1b/2b - Thema "Raar, maar waar"

Klik op de afbeelding

     

2 okt.

Schoolvoetbal 2015
 

Foto's schoolvoetbaltoernooi 2015

Klik op de afbeelding

 

Verjaardag juf Van der Weerd
 

Verjaardag juf Van der Weerd

Bekijk de video

     

25 sept.

Download de nieuwsbrief van oktober 2015

     

24 sept.

Groep van de maand oktober - groep 1a/2a

Komen jullie kijken in onze bijenkorf, want: "Iedereen hoort erbij"?

     

14 sept.

Groep 1b2b - Thema "ik"

Foto's groep 1b/2b - Thema "ik"

Klik op de afbeelding

 

Groep 1a2a - Thema "ik"

Foto's groep 1a/2a - Thema "ik"

Klik op de afbeelding

     

9 sept.

Afsluiting groepsvorming
 

Groepsvorming

De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar hebben we elkaar binnen onze groep beter leren kennen. Daarbij hebben we als groep allemaal onze eigen opdrachten uitgevoerd.

     

26 aug

Van de MR

24 augustus zijn wij weer als MR bij elkaar geweest. Fijn om dit schooljaar samen te kunnen starten met twee nieuwe leden; Rachel van den Berg als nieuwe ouder en Gert Jan Sollie als vervanging voor Heleen Klaren.
We hebben het vanavond gehad over de nieuwe CAO voor de leerkrachten, we hebben de notulen van de GMR besproken zodat zij hier volgende week weer mee aan de slag kunnen. Ook hebben we een inventarisatie gemaakt m.b.t. de mogelijkheden van het schoolplein. In het voorjaar staat een ouderavond gepland. Als MR hebben we gebrainstormd over een thema voor deze avond. Hebt u nog ideeën, laat het ons weten!

Hartelijke groet,
MR Eben-Haëzerschool

Activiteiten 2015-2016

Download hier onze jaarkalender


Nieuwsbrief

Ontvangt u geen info en/of overige mailberichten?
Mail ons.

Groep van de maand - groep 3Nieuws van de MR

Stuur uw reactie naar: MR@eh-ij.nl


Data oud papier tot zomervakantie 2016

07-12-2015
04-01-2016
01-02-2016
22-02-2016
21-03-2016
18-04-2016
Dinsdag 17-05-2016
13-06-2016
Donderdag 14-07-2016