Home Schoolgids Contact

 

 

 

 

 

Welkom op de website van basisschool Eben-Haëzer
te IJsselmuiden

De Eben-Haëzer is een hervormde basisschool in de dorpskern van IJsselmuiden. Met elkaar dragen we zorg voor een veilige omgeving waarin kinderen zich op een prettige manier kunnen ontplooien. Hierbij is de Bijbel, Gods Woord, ons richtsnoer.

Wij hopen dat u door de informatie op onze website een duidelijk beeld krijgt van onze school.

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor een gesprek en rondleiding.


Nieuws


31 okt.

Nieuwsbrief nov. 2014

Bekijk hier onze nieuwsbrief van nov. 2014


29 okt.

Foto's groep 5 toegevoegd

 
 
Groep 5 - De 1e periode in groep 5
 
Groep 5 - Stedelijk museum Kampen, okt. 2014
Groep 5 - Raket schieten, okt. 2014
 

 


28 okt.

Jeugdsportmonitor gemeente Kampen

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Kampen de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor de gemeente zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling en evaluatie van het sport- en beweegbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek. Het onderzoek loopt tot 1 december 2014.

Lees meer

Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.

Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot 1 december 2014.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Sportservice Overijssel (telnr. 038- 457 77 77 of via info@sportserviceoverijssel.nl).

Klik op de afbeelding om naar de Jeugdsportmonitor te gaan.

 


 
Groep 5 - De 1e periode in groep 5
 
 

10 okt.

Voorleeswedstrijd

Nieuwe foto's toegevoegd.

Bekijk hiernaast de foto's van de finale van de voorleeswedstrijd, maar op hun eigen pagina de foto's van groep 1a/2a en groep 1b/2b.


6 okt.

Dag van de leraar

We vieren een feestje. Vandaag is het de Dag van de leraar in Nederland. Dat is een mooi moment om juffen en meesters extra in het zonnetje te zetten en te waarderen voor het vele werk dat zij doen.Elke dag staan ze vol enthousiasme voor de klas en geven daarbij elk kind persoonlijk de nodige aandacht.


3 okt.

Groep 1a/2a en 1b/2b
 

Groep 1a/2a en 1b/2b naar het bos

Bekijk de foto's.

 
Groep 7 en 8 - Schoolvoetbaltoernooi 2014
 

Groep 7 en 8 - Schoolvoetbaltoernooi 2014

We kunnen terugkijken op een fantastisch en sportief schoolvoetbaltoernooi met heel mooie prestaties: De meisjes behaalden de 1e plaats en het jongensteam de 3e. Van harte gefeliciteerd!

Bekijk de foto's.


26 sept.

Groep 1a/2a - Groep van de maand oktober 2014

Kijkt u snel waar groep 1a/2a de laatste weken over gewerkt heeft.

 
 

Nieuws van de mr


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Maandag 22 september hebben we weer als MR vergaderd. We hebben onder andere de ouderenquête besproken. Uit dit onderzoek komt veiligheid als aandachtspunt naar voren. Als MR adviseren wij u wanneer u op uw kind wacht, op het plein te wachten en uw kind op tijd op te halen. Geef dit ook door aan degene die uw kind ophaalt. Auto’s bij voorkeur parkeren op het Markeresplein. Laat u uw kind spelen op het klimrek? Houd dan graag toezicht!

Heeft u punten voor de MR? Stop ze in de brievenbus in de hal of schiet één van ons aan.


22 sept.

Folder klachtenregeling

Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.
U vindt de folder ook in het menu downloads.


15 sept.

Groep 1b/2b - Een kijkje in
groep 1b/2
 

Foto's groep 1b/2b toegevoegd


8 sept.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Zendingsgeld en Kaart in Actie

Dit jaar sparen wij geld voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Deze stichting is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven en via de MAF krijgen zij mbv vliegtuigen hulp aangeboden.
Dit kan zijn: Humanitaire hulp, ontwikkelingshulp, medische hulp en er is aandacht voor evangelisatie. www.maf.nl
Het hele schooljaar zal de zending naar dit doel gaan. We willen natuurlijk veel geld ophalen en om het bedrag nog wat te verhogen doen we mee aan de volgende actie:

‘Kaart in actie’
Op school maakt uw kind deze weken een kerstkaart. Deze kaart wordt gedrukt en komt in setjes van 8 over enige tijd mee naar huis. De bedoeling is dat uw kind deze setjes (8 setjes per leerling) gaat verkopen aan familie, vrienden, buren, kennissen en andere gretige afnemers!

 Koop nog geen kerstkaarten, maar wacht tot uw kind komt met zijn/haar prachtige, eigengemaakte setje!

De prijs per setje zal  4 euro zijn. Hiervan gaat 2 euro naar de MAF. Niet verkochte setjes mogen terug naar school.

 

Nieuwe laptops
 

Laptops voor kinderen Eben-Haëzer

Voor de zomervakantie is ons wifi netwerk grondig vernieuwd en uitgebreidl. Ook zijn heel wat pc's vervangen door een latopkar met 30 laptopst. Op deze manier kunnen we flexibeler met computers werken, zowel in het lokaal als in de hal en zelfs met voltallige groepen tegelijk. Kinderen automatiseren sommen, maken spellingsoefeningen en toetsen e.d. op de laptop, maar de leerlingboeken en werkboeken zullen de belangrijkste onderwijsleermiddelen blijven.

Bekijk de foto's


5 sept.

Groepsvorming - We leren samen
 

Wij leren samen

Samen leren is leuk en is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Elkaar helpen en respecteren is daarbij erg belangrijk.We hebben daar de afgelopen weken hard aan gewerkt. Vanmorgen mochten we ons werk in de hal presenteren.

Bekijk de foto's.

 

Informatie-avond

Op dinsdagavond 16 september a.s. organiseren wij een informatie-avond voor ouders/verzorgers. De avond begint om 19:30 uur, inloop 19:15 uur en zal om 22:00 uur afgelopen zijn.
Leerkrachten hopen u dan te informeren over wat er zoal aangeleerd wordt in de groepen. In het tweede gedeelte zal iemand van Driestar Educatief u informeren over de methode voor seksuele vorming die wij dit jaar hebben aangeschaft.

Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze avond? Stuurt u dan even een mailtje. Graag vermelden of alleen of met twee personen komt.


19 aug.

Eerste schoolwerkplan groep 4/6a
 

Foto's groep 4/6a

 

Gebedsgroep

Uw kind zit op de Eben-Haëzer. Graag willen wij u in het kort vertellen over het bestaan van de gebedsgroep binnen deze school.
Wij, ouders met kinderen op de Eben-Haëzer, komen één keer per maand een uurtje bij elkaar van 8.30 uur tot 9.30 uur in de lerarenkamer van de Eben -Haëzerschool. Meestal is dit de eerste woensdag van de maand. Jongere kinderen komen mee en spelen om ons heen.

Waarom?
Door ons gebed willen wij onze kinderen en een ieder die werkzaam is binnen de school ondersteunen. Wij geloven dat ons gebed echt nodig is, in een tijd waar veel gebeurd  met de kinderen, in de gezinnen en daar buiten.

Hoe komen we aan gebedspunten?
Leerkrachten geven gebedspunten aan ons door en ook staat een week voordat wij bij elkaar komen de gebedsdoos bij de keuken in school. Hier kunt u uw gebedspunten in doen.

Uitnodiging
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden thuis en hopen nieuwe ouders te ontmoeten op een van de onderstaande data. Als u twijfelt; kom dan gewoon eens kijken.
U bent van harte welkom!

Data
Voor dit seizoen zijn de volgende data gepland:
3 september, 1 oktober, 3 december, 7 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 4 juni, 1 juli.

Hopelijk tot ziens en een hartelijke groet van,
Mirjam Steen Redeker, Marieke van de Belt, Annemarie Kloek en Henriette Felix


 

Activiteiten 2014-2015

Download hier onze jaarkalender


Nieuwsbrief

Ontvangt u geen info en/of overige mailberichten?
Mail ons.

Groep van de maand - groep 1a/2aNieuws van de MR