Home Schoolgids Contact

 

 

 

 

 

Welkom op de website van basisschool Eben-Haëzer
te IJsselmuiden

De Eben-Haëzer is een hervormde basisschool in de dorpskern van IJsselmuiden. Met elkaar dragen we zorg voor een veilige omgeving waarin kinderen zich op een prettige manier kunnen ontplooien. Hierbij is de Bijbel, Gods Woord, ons richtsnoer.

Wij hopen dat u door de informatie op onze website een duidelijk beeld krijgt van onze school.

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor een gesprek en rondleiding.


30 jan.

Onze nieuwsbrief voor februari is uit

Klik op de afbeelding

     

23 jan.

Schoonmaakavond

Gisteravond zijn door enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) de lokalen en overige ruimten van onze school weer eens flink onder handen genomen. Gewapend met stofzuiger, doek en sop werd alles weer lekker schoon. Dat alles natuurlijk in het belang van onze kinderen. Iedereen die zich hiervoor hebben ingezet, hartelijk bedankt !

De volgende schoonmaakavond zal worden gehouden op 18 juni a.s. Noteert u die alvast in uw agenda? De ouder(s)/verzorger(s), waarvan de achternaam begint met een M t/m Z en zij die deze keer geruild hebben komen dan aan de beurt. We hopen op een flinke opkomst, want uw hulp en inzet is hierbij hard nodig.

 

Groep 1a/2a - De boerderij

Groep 1a/2a - De boerderij

Klik op de afbeelding.

 
Groep 1b/2b - De boerderij

Groep 1b/2b - De boerderij

Klik op de afbeelding.

 

Groep 1a/2a - Vliegeren

Groep 1a/2a - Vliegeren

Klik op de afbeelding.

     

6 jan.

Vooraanmelding nieuwe leerlingen

Op D.V. maandagavond 26 januari 2015 hopen wij onze jaarlijkse vooraanmelding van leerlingen te houden. Het gaat om die kinderen, die voor 1 oktober 2016 vier jaar hopen te worden.
Het is voor ons erg belangrijk te weten wanneer en hoeveel leerlingen we kunnen verwachten. Dit i.v.m. de personele bezetting voor de volgende cursus.

Tijd:         maandag 26 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur
Plaats:    hal van de school

Wilt u het trouwboekje en het zorgpasje (i.v.m. BSN nummer) van uw kind meenemen?
Wanneer u deze avond niet kunt, of eerst meer informatie over de school wilt hebben, neemt u dan contact met ons op.

Bij voorbaat dank.

     

5 jan.

Oud papier

De opbrengst van oud papier was in 2014 ruim€2260,=, Dus ook in 2015 zamelen wij oud papier in. U kunt uw oud papier kwijt op de volgende data:5 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei en 29 juni.

De data voor het schooljaar 2015-2016 zijn nog niet bekend, maar houdt u hiervoor onze website in de gaten.

 
Groep 8 - GKIJ

Groep 8 - GKIJ

Klik op de afbeelding.

 

Activiteiten 2014-2015

Download hier onze jaarkalender


Nieuwsbrief

Ontvangt u geen info en/of overige mailberichten?
Mail ons.

Groep van de maand - groep 1a/2aNieuws van de MR

Stuur uw reactie naar: MR@eh-ij.nl


Data oud papier tot zomervakantie 2015

5 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei en 29 juni.